Best verkochte producten

Algemene Voorwaarden

1. Bereik

De algemene voorwaarden van de verkoop hieronder (hierna te noemen de "Voorwaarden") regelen de contractuele relatie tussen de Gebruiker Atypicconcept, societe anonyme au capital de €, dat is gebaseerd 1A weg lopen 5374 Maffe en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 873068195 (hierna: "Atypicconcept). Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen. Atypicconcept kan het af en toe worden verplicht tot wijziging van sommige bepalingen van haar algemene voorwaarden, is het ook noodzakelijk dat zij worden afgespeeld vóór elk bezoek atypicconcept.be. Wij zijn van mening dat het valideren van uw bestelling, u onvoorwaardelijk akkoord met onze algemene voorwaarden van de verkoop nadat ze gespeeld.

Elke bestelling door de Klant impliceert een stilzwijgende aanvaarding zonder voorbehoud van deze Voorwaarden van Verkoop.
Elke clausule die een klant de bestelling of ander document (zoals de algemene voorwaarden van aankoop van de cliënt), die zou zijn in de oppositie of voeg een nieuw element aan deze voorwaarden zullen niet worden aanvaard door Atypicconcept.

Terug naar boven

2. Tarieven

De producten worden verkocht door Atypicconcept zal worden gefactureerd in euro's, het tarief op de dag de bestelling door Atypicconcept exclusief de kosten van levering, op voorwaarde dat de leveringstermijn niet wordt verlengd omdat de opdrachtgever. Atypicconcept behoudt zich het recht voor om haar tarieven op de datum van zijn keuze ten aanzien van de douane-en regelgeving.
De prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Terug naar boven

3. Termen van Betaling

Behoudens bijzondere omstandigheden moet een schriftelijke overeenkomst, de afwikkeling Atypicconcept zijn:

Voor alle bestellingen van minder dan 75 euro, de betaling te bestellen via kredietkaart of overschrijving
Voor bestellingen boven 75 euro, de betaling te bestellen via kredietkaart of overschrijving of kan worden ingetrokken op onze shop bruxelles
Een bestelling waarvoor de betaling niet werd gedaan binnen 30 dagen zal worden geschrapt, atypicconcept niet verplicht tot levering van de bestelde goederen aan de prijs.
Aan al deze voorwaarden is de voorafgaande goedkeuring van de financiële dienst Atypicconcept.

Terug naar boven

4. Verzendkosten - Levering - verzendkosten

Tenzij anders vermeld Speciale Client Atypicconcept kiest wijze van verzending van de producten.
Verzendkosten kosten zijn die in de kracht die door de post. Het pakket is verzekerd en zal worden geleverd binnen de 48 uur per post overal in België. De klant kan gelden voor expresbestellingen (bestellingen geplaatst vóór 12u. Wordt geleverd de volgende dag.), Met een extra 3 euro.
De levertijd is 2-3 dagen gemiddeld sinds de bestelling. De periode is iets meer voor minder toegankelijke gebieden.
De opdrachtgever is gehouden, na ontvangst, zorgen voor de goede conditie van de arrangementen en reserveringen maken voor gebruik met de vervoerder binnen de gestelde termijn verstrekt.
Opgelet, de "onder controle" of "onder voorbehoud van uitpakken" hebben geen juridische waarde van vervoerders of verzekeraars.
De klant is verplicht het bewijs te leveren van de ontbrekende of gebroken.
Atypicconcept zal ernaar streven om zich te houden aan de gestelde levertijd, maar wijst elke vordering tot schadevergoeding wegens vertraging in de leveringen en daarvoor niet een bestelling annuleren. Een bestelling op items niet beschikbaar in voorraad kan worden onderworpen aan langere levertijd of een annulering.

Terug naar boven

5. Vorderingen

Als de producten die niet voldoen aan de factuur, klant dient Atypicconcept onmiddellijk of uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling. Een kopie van de factuur moet worden gehecht aan de vordering van de opdrachtgever.
Elke klacht over de kwaliteit van een product moet vergezeld gaan van een exemplaar van het artikel met de gerapporteerde mislukking, en voor zover het noodzakelijk is om de feiten, een monster van hetzelfde product in de verpakking van oorsprong met de referenties voor de identificatie.
Geen claims zullen worden aanvaard indien de hierboven genoemde voorwaarden niet zijn vervuld.

Terug naar boven

6. Retourneren

De producten kunnen worden teruggestuurd alleen na voorafgaande schriftelijke Atypicconcept. Teruggezonden producten moeten worden gericht aan Atypicconcept verzendkosten betaald.
Teruggezonden producten moeten in perfecte conditie en zorgvuldig verpakt in hun originele verpakking, zonder wijziging van hun referentie of de serienummers, moeten ze behouden hun labels intact, samen met hun stempels of merktekens op de wederverkoop van deze producten. In geval van terugkeer of niet eerder goedgekeurde niet-conforme de goederen zal systematisch worden geretourneerd aan de client kosten.

Terug naar boven

8. Opheffing van de aankoop

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied van de wet van 14 juli 1991, zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, de consument heeft het recht om de verkoper dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van reden binnen zeven dagen (op 15) met ingang van de dag na levering. Deze vrijstelling is echter pas als de consument in kennis heeft gesteld van haar toezegging aan de verkoper per aangetekende post en de goederen zich nog in hun originele verpakking, ze zijn niet gebruikt en dat ze klaar zijn voor verkoop. In het geval van de uitoefening van deze optie, de consument de goederen terugsturen naar Atypicconcept, met alle middelen op eigen risico en op eigen kosten. Vergoeding zal worden door middel van aankoop van een bedrag gelijk aan het bedrag dat daadwerkelijk is betaald door de klant voor de producten in kwestie, exclusief verzendkosten.